Przechowywanie

Płyty poliwęglanu komorowego należy umieścić na płaskiej powierzchni oraz przechowywać w miejscu chronionym przed deszczem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Konstrukcja

Konstrukcja zadaszenia powinna być wykonana ze spadem 10%, aby umożliwić swobodną cyrkulacje powietrza oraz spływ ewentualnie powstałej wilgoci w środku komór.

Krokwie podpierające płyty powinny mieć 60mm szerokości i znajdować się w rozstawie co 70-105cm, aby optymalnie wykorzystać szerokość płyty oraz zapobiec ,,obwieszeniu się” materiału.

Folia ochronna

Po obu stronach arkusza znajduje się folia ochronna. Jedna strona arkusza jest odporna na promieniowanie UV i zawiera specjalne oznaczenia oraz powinna być skierowana do góry podczas montażu. Przed montażem należy oderwać folię ochronną na odległość 50-70 mm od krawędzi arkusza. Całość folii usunąć dopiero po zakończeniu prac instalacyjnych, aby nie uszkodzić płyt.

Cięcie i wiercenie

Zaleca się cięcie płyt piłą tarczową o drobnych zębach lub ostrym nożem. Otwory należy wywiercić około 1,5x większe niż średnica wkrętów. Zaleca się, aby otwory pomiędzy ściankami arkuszy wiercić co najmniej 30-40mm od krawędzi arkusza. Należy wydmuchać powstałe po wierceniu odłamki z wnętrza płyty za pomocą sprężonego powietrza.

Montaż i mocowanie

Płyty należy montować w taki sposób, aby ich kanaliki były ułożone wzdłuż spadu dachu.

Otwarte komory poliwęglanu należy zakleić taśmą paroprzepuszczalną i zamocować profil zamykający U (U6, U10, U16) lub F (F6, F10, F16). Dodatkowo łączenie profili z płytą należy uszczelnić dodatkowo silikonem.

Do łączenia płyt stosuje się poliwęglanowe (H6, H10, H16) lub aluminiowe profile łączące. Do ich montażu zalecane są wkręty samowiercące z podkładkami uszczelniającymi (EPDM). Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno, a pozostawić luz na rozszerzalność cieplną.

Na każdą krokiew należy nakleić uszczelkę dolną SD-12 z klejem (szer. 60mm), aby zniwelować ,,strzelanie” poliwęglanu przy naprężeniach. Dodatkowo uszczelka ta posiada przekrój umożliwiający spływ wody do okapu.

Schemat montażowy poliwęglan komorowy
Schemat poprawnie zamontowanej płyty z poliwęglanu komorowego